بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) :آقای  دکتر نیکنام مسوول بخش تجهیزات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) تا کنون دارای دو اختراع با نامهای دستگاه آسان حمل بیمار و دستگاه اندازه گیری فشار سندروم کمپارتمان بوده و دارای دو مقاله دیگر می باشد.

نیکنتم گفت این مقاله درباره حسگر رزونانسی یا حساسیت بالا بافت سرطانی را از بافت سالم متمایز میکند.

این مقاله در ژورنال SCIENT REPORT زیر نظر انتشارات