بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا

وهرکس انسانی راحیات بخشد مثل این است که همه مردم راحیات بخشیده است (سوره مائده آیه 32(

اکنون قریب به 25 هزارنفردرایران نیازمند پیوند عضو هستنداما به دلیل نبودن عضو کافی برای پیوند روزانه 10-7 نفر ازاین بیماران به دلیل نرسیدن به موقع اعضای پیوندی جان خود راازدست می دهند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): خانم راضیه آسوده مسوول هماهنگی اهداء عضو دانشگاه علوم پزشکی فساضمن گرامیداشت 31 اردیبهشت ماه روزملی اهداء عضو گفت :ازنظرظاهری بیماری که درکما می باشد بافرد مرگ مغزی کاملا مشابه است وهردو به دستگاه تنفس مصنوعی متصل می باشند. کما اختلال درعملکرد مغزبوده وخون رسانی به آن ادامه دارد.بنابراین درکما شانس بهبودی برای بعضی ازبیماران وجود دارداما مرگ مغزی دراثر توقف کامل خون رسانی به مغز ومرگ سلول ها ایجادشده وبنابراین امکان بازگشت به حیات به هیچ عنوان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه از زمان راه اندازی واحد فراهم آوری واهداء عضو بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) تا کنون 52 مورد اهداء عضو ثبت گردیده است که کمترین سن اهداء مربوط به نوجوان 12 ساله و بالاترین سن مربوط به بیمار 68 ساله می باشد که رتبه اول اهداء عضو در کشور در سال 98 به شهرستان فسا رسید ،اظهارداشت :امیداست با الگوقراردادن ودرس گرفتن ازخانواده های اهداء کننده عضو درجهت ارتقاء فرهنگ مقدس اهدا ء عضو ، قدمی بزرگ برداریم وبافرهنگ سازی صحیح هیچ نیازمند اهدای عضو دراثر نرسیدن عضو پیوندی جان خود را ازدست ندهد.

بنی آدم اعضای یکدیگرند که درآفرینش زیک گوهرند