بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

مسوول هماهنگی اهداء عضو دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: با فداکاری خانواده مرحومه صادقی مزیدی، اعضای شادروان مرحومه لیلا صادقی مزیدی 31 ساله فسایی که به علت آسم  دچارایست تنفسی و سپس مرگ مغزی شده بود، به بیماران نیازمند اهداء شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا؛ راضیه آسوده افزود: مرحومه صادقی مزیدی  پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و با فداکاری و رضایت خانواده در بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) فسا با همکاری بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحت عمل جراحی و جداسازی اعضاء قرار گرفت و کبد و دو کلیه وی در این بیمارستان جداسازی و برای پیوند به بیمارستان ابوعلی سینای شیراز ارسال شد .

این ایثارگری، اولین اهدای عضو سال جاری در شهرستان فسا می باشد .