بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

بیمارستان ولی عصر (عج) فسا


بازدید معاون وزیر از دانشگاه علوم پزشکی فسا