بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech 2

بیمارستان ولی عصر (عج) فسا


بازدید معاون وزیر از دانشگاه علوم پزشکی فسا