بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech 2

بیمارستان ولی عصر (عج) فسا


سفر وزیر محترم بهداشت به شهرستان فسا و بازدید از دانشگاه علوم پزشکی فسا در اسفند ماه ۹۲ پردیس آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی فسا با اعتباری بالغ بر۵۵ میلیارد ریال با حضور دکتر هاشمی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به بهره برداری رسید.