بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

بیمارستان ولی عصر (عج) فسا


راه اندازی اتاق عمل دندان پزشکی بیمارستان حضرت ولی عصر