بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

بیمارستان ولی عصر (عج) فسا


دکتر عسکری ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا در شبکه فارس -درباره برنامه پزشک خانواده شهری توضیحاتی را ارایه نمودند