بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

برنامه حضور پزشکان

   

برنامه هفتگي پزشكان

 

 

klik.gif

 

درمانگاه تخصصي و فوق تخصصيklik.gif

  حضرت وليعصر (عج)

klik.gif