بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech 2

برنامه حضور پزشکان

                            برنامه هفتگي پزشكان

klik.gif

 

 

 

 

درمانگاه تخصصي و فوق تخصصي

klik.gif

 

 

 

 

حضرت وليعصر (عج)

klik.gif