بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech 2

معرفی مسئول درمانگاه

 

 

معرفی مسئول درمانگاه :                                                                                                                                                                                                                                           

نام و نام خانوادگی : علی محمدی

تحصیلات :

کارشناس علوم آزمایشگاهی

سمت :

مسئول درمانگاه