بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

معرفی مسئول درمانگاه

 

 jjjjj

معرفی مسئول درمانگاه :                                                                                                                                                                                                                                           

نام و نام خانوادگی : امین آزرم 

تحصیلات :

کارشناس فوریتهای پزشکی  

سمت :

مسئول کلینیک ویژه  زنده یاد دستغیب -یاسایی 

جانشین امور عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)