بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech 2

معرفی مسئول درمانگاه

khanom baniyani

 

معرفی مسئول درمانگاه :                                                                                                                                                                                                                                           

نام و نام خانوادگی : مریم بانیانی

تحصیلات :

کارشناس پرستاری

سمت :

مسئول درمانگاه

سابقه کار :

12 سال