بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

سوپر وایزر آموزشی بیمارستان

معرفی سوپروایزر آموزشی بیمارستان

 

 سوپروایزرآموزشی بیمارستان : سرکارخانم بخشی زاده( کارشناس پرستاری )

   

 تحصیلات :     فوق دیپلم هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بوعلی همدان

                                  کارشناسی ناپیوسته پرستاری- دانشکده پرستاری ومامایی حضرت فاطمه (س) شیراز

 

سوابق کاری :

  • تکنسین هوشبری : بیمارستانهای فرهمندفر وMRI شیراز
  • پرستار: بخش های اورژانس ، داخلی و سی سی یو بیمارستان های شریعتی و حضرت ولیعصر(عج) فسا

 

سوابق مدیریتی :

سرپرستار بخش سی سی یو بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا به مدت 5 سال