بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

مطالب آموزشی ویژه کادر درمان بیمارستان

medical-education.jpg
 

    *************مطالب آموزشی **************  
     
     

 مطالب آموزشی ویژه کادر درمان :

   
   
 داروهای تب زا  download pdf.png
 داروهای فشار خون  download pdf.png

 اسپری

download pdf.png
اصول کلی واقدامات اولیه در کنترل مسمومیت ها  download pdf.png
اقدامات اولیه در کنترل مسمومیت ها download pdf.png
اکسی توسین 1 download pdf.png
اکسی توسین 2 download pdf.png
آنتی دت ها
download pdf.png
تداخل دارویی شایع
download pdf.png
تداخلات مهم آمینوگلیکوزیدها
download pdf.png
تشخیص مسمومیت
download pdf.png
تغییر رنگ مدفوع با دارو
download pdf.png
داروهایی که رنگ ادرار را تغییر می دهند
download pdf.png
داروهای ممنوع در بارداری
download pdf.png
راهنمای مصرف آنتی دوت
download pdf.png
نحوه تزریق آمپول
download pdf.png