بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

آموزش

سوپروایزر آموزشی بیمارستان

سوپروایزر آموزشی بیمارستان معرفی سوپروایزر آموزشی بیمارستان    سوپروایزرآموزشی بیمارستان : سرکارخانم بخشی زاده( کارشناس پرستاری )      تحصیلات :     فوق دیپلم هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بوعلی همدان                                   کارشناسی ناپیوسته پرستاری- دانشکده پرستاری ...

مطالب آموزشی ویژه کادر درمان بیمارستان

مطالب آموزشی ویژه کادر درمان بیمارستان       *************مطالب آموزشی **************                مطالب آموزشی ویژه کادر درمان :          داروهای تب زا    داروهای فشار خون    اسپری اصول کلی واقدامات اولیه در کنترل مسمومیت ...

آموزش به بیمار

آموزش به بیمار                                                                پمفلت های آموزشی بیماران :                       واکسن آنفولانزای نوع A                  چندنکته در مورد آنتی بیوتیک ها                ریتالین   ...

معرفی دفتر آموزش سلامت به بیمار

معرفی دفتر آموزش سلامت به بیمار چشم انداز برنامه ما پرسنل درمانی با بسیج نیروهای متعهد و علاقمند با بهره گیری از خرد عمومی و تلاش جمعی میخواهیم ساختارها و فرایندهای مناسب برای آموزش و ارتقای سلامت مددجویان را فراهم نموده و نمونه ای ملی از گسترش نقش آموزشی پرستار در آموزش به مددجو ...