بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

خط مشی ها

pdfمدیریت خطا

1- ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکی

2- نحوه گزارش‏ دهی همگانی خطاهای پزشکی بدون ترس از سرزنش و تنبیه

 

pdfمدیریت خطر

1- آتش نشانی

1) ایمنی در مقابل آتش سوزی

2)تخلیه بیمارستان در زمان وقوع حادثه

 2- بحران

 1)افزایش ظرفیت بیمارستان در حوزه‏های فضای فیزیکی، تجهیزات، ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و نیروی انسانی

2) ایمنی در مقابل آتش سوزی

3)تخلیه بیمارستان در زمان وقوع حادثه

4)تداوم ارائه خدمات درمانی حیاتی در زمان وقوع حادثه

5)فعال سازی برنامه پاسخ در زمان بروز حادثه

6)فعال سازی روش های ارتباطی

7) فعال سازی و غیرفعال سازی جایگاه سامانه فرماندهی حادثه

8)گزارش حوادث و موقعیت‏های خطرآفرین

3- تاسیسات

1) ارزیابی و کنترل ايمني سطوح و ديوارها

 

************خط مشی های اختصاصی بهداشت محیط**************************

pdfپیشگیری و کاهش آلاینده های ناشی از ساخت ساز در بیمارستان

pdfتامین ، ذخیره و کنترل کیفی و بهداشتی آب

pdfتهیه و توزیع غذا، سرو غذا برای بیماران خط مشی

pdfحفاظت در برابربیماریهای مسری

pdfسیستم جمع آوری و کنترل کیفی و دفع نهایی فاضلاب

pdfظروف مورد استفاده بیماران عفونی

pdfکنترل حشرات و جانواران موذی

pdfلکه زدایی سریع مواد خطر ناک

pdfلیست خط مشی های اختصاصی بهداشت محیط

pdfنظارت و کنترل شرایط بهداشتی بخش ها

pdfنظارت وکنترل شرایط بهداشتی وکیفی مواد غذایی وآشپزخانه

pdfنظافت وگند زدایی تجهیزات