بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

منشور حقوق بیمار

شناسه شاخص

شناسه شاخص ردیف عنوان     دریافت 1 افتادن بیمارازتخت دریافت 2 بیماران تکلیف شده ظرف مدت6ساعت دریافت 3 تعویض خون نوزادان دریافت 4 تعویض خون نوزادان دریافت 5 درصدتجویزمسکن بعدازعمل جراحی دریافت 6 ارزیابی میزان حادثه ...

برنامه استراتژیک

برنامه استراتژیک برنامه استراتژیک بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا   اهداف استراتژیک پژوهشی بیمارستان    

ایمنی بیمار

ایمنی بیمار برای مشاهده تقویم راند مدیریتی (بازدید مدیریتی) ایمنی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) درشش ماهه اول سال جاری لطفا برروی تصویر زیر کلیک نمایید.     **********چک لیست های ایمنی ***************   چک لیست راندهای مدیریتی ایمنی بیمار  چک لیست عمومی ایمنی ...

کتابچه ها

کتابچه ها کتابچه توجیهی واحدCSR کتابچه توجیهی بخش اورژانس کتابچه ایمنی وسلامت شغلی کتابچه توجیهی بخش داخلی کتابچه توجیهی بخش زایشگاه کتابچه توجیهی بخش سی سی یو کتابچه توجیهی بهبود کیفیت مدیریت کتابچه توجیهی تجهیزات پزشکی   کتابچه توجیهی ویژه پرسنل جدیدالورود ...