بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

منشور حقوق بیمار

خط مشی اختصاصی

خط مشی اختصاصی مدیریت خطا 1- ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکی 2- نحوه گزارش‏ دهی همگانی خطاهای پزشکی بدون ترس از سرزنش و تنبیه   مدیریت خطر 1- آتش نشانی 1) ایمنی در مقابل آتش سوزی 2)تخلیه بیمارستان در زمان وقوع حادثه  2- بحران  1)افزایش ظرفیت بیمارستان در حوزه‏های ...