بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech 2

کمیته های بیمارستانی

ZAMAn.pngبرای اطلاع ازتاریخ برگزاری کمیته های بیمارستان در سال 96 لطفا کلیک نمایید .ZAMAn.png

 

 charkheye komiteha1.jpeg