بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

انبار مرکزی

معرفی مسئول :

نام و نام خانوادگی : فیروز رنجبر

تحصیلات :

کارشناس توزیع

سمت :

مسئول انبار مرکزی

سابقه کار :

6 سال