بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

واکسیناسیون

 معرفی واحد واکسیناسیون :

نام و نام خانوادگی : مژگان مرزبان

سمت :

تحصیلات :

مسئول واحد واکسیناسیون

کارشناس پرستاری