بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

CSR

 معرفی مسئول واحد CSR :

نام و نام خانوادگی : فرزانه دهقاني

تحصیلات :

فوق دیپلم

سمت :

مسئول CSR

سابقه کار :

11 سال

تلفن تماس :

داخلی :

2215014

373

 

شرح وظایف مسئول واحد CSR :

 1. همکاری و ارائه اقدامات اصولی به منظور جلوگیری از گسترش عفونتهای اتاق عمل
 2. نظارت در شمارش وسایل جراحی هنگام تحویل وسایل
 3. نظارت و همکاری برنحوه نشستن ستها بعد از عمل  جراحی به خصوص ستهای ظریف
 4. آشنایی و شناخت وسایل داخل ستهای اعمال جراحی – نظارت بر کار پرسنل در هنگام تحویل وسایل
 5. ذخیره نمودن وسایل استریل حداقل برای مدت 48 ساعت در بیمارستان (استوک )
 6. نظارت بر packing (بسته بندی) ستها بر اساس لیست اتاق عمل
 7. چک کردن کار پرسنل در هنگام چیدمان صحیح و نصب بر چسبها بر روی ستها
 8. آشنایی کامل با اصول ضدعفونی و بکار بردن مواد ضدعفونی کننده
 9. آشنایی کامل با نحوه کارکرد دستگاه اتوکلاو و فور
 10. جلوگیری از ورود افراد متفرقه به مرکز CSR
 11. نظارت بررعایت بهداشت فردی (پوشیدن دستکش ، ماسک ، کلاه و ...) پرسنل
 12. داشتن آگاهی از تفکیک وسایل و ستهای قابل استریل با حرارت خشک و حرارت مرطوب
 13. نظارت بر تمامی کارهای اجرایی در CSR توسط پرسنل
 14. هماهنگی تجهیزات پزشکی در رابطه با مشکلات دستگاه ها و وسایل موجود در CSR
 15. نظارت بر وسایل مصرفی و در صورت کمبود درخواست از انبار مرکزی
 16. نظارت بر پرینت دستگاه ها در هر شیفت و چک تست ها و کنترل وسایل موجود در CSR 
 17. هماهنگی با سوپروایزور کنترل عفونت و بهداشت محیط برای جلوگیری از عفونت های بیمارستانی
 18.  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام ما فوق 

شرح وظایف پرسنلCSR :

 1. تمامی پرسنل با لباس فرم و اتیکت (کلاه ، دستکش ، ماسک ) باید سر ساعت در بخش حضور داشته باشد .
 2. در هرشیفت اینچارج موظف است تا وسایل موجود در بخش و دفاتر گزارش را از اینچارج شیفت قبل تحویل بگیرد .
 3. پرسنل در هر شیفت باید اتوکلاوها را چک کند و دستگاهها باید دارای پرینت باشد .
 4. وسایل ورود و خروجی انبار حتماً در دفتر ثبت گردد .
 5. گزارش تمام دفاتر باید به طور کامل نوشته شود.
 6. وسایل سایر بخش ها فقط باید در ساعات تعیین شده تحویل گرفته به غیر از بخش OB -ER
 7. در تمامی ست ها و لپک ها ست کلاس 6 گذاشته شود و نام و تاریخ چک کننده و تاریخ انقضاء درج شود .
 8. فرم ارزیابی ست های اتوکلاو حتماً در هر شیفت نوشته شود .
 9. ست بیولولوژیک هفته ای یکبار حتماً انجام شود .
 10. ست کنترل دسته ها در هر سیکل انجام شود .
 11. در هر شیفت باید وسایل موجود در انبار استریل و انبار مصرفی چک شود .
 12. کنترل ورود و خروج پرسنل جهت جلوگیری از ورود افراد متفرقه .
 13. کنترل کلیه ورود و خروج و وسایل تردد افراد به CSR در طول شیفت.