بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

بهداشت محیط

لیست پرسنل :

 

طاهره اعتصامی فرد-کاردان مدارک پزشکی

سمیه آتش زر-کارشناس مدارک پزشکی

 سعیده جمالی-کاردان مدارک پزشکی

ramz.png 

 

شرح وظایف :

 

1-کدگذاری تشخیص ها

2-کدگذاری اعمال جراحی

3-کدگذاری عامل های خارجی صدمات ومسمومیت ها

4-کدگذاری علت فوت

5-پیگیری تشخیص های ناخوانا در پرونده ها ورفع نقص کیفی

6-تغییر شماره پرونده های مورددار که قابل فایل نیستند