بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

بهداشت محیط

لیست پرسنل :

طاهره اعتصامی فرد-کاردان مدارک پزشکی

سمیه آتش زر-کارشناس مدارک پزشکی

 سعیده جمالی-کاردان مدارک پزشکی

صدیقه کشاورزیان - کارشناس مدارک پزشکی

سهیلا آزادی - کاردان مدارک پزشکی

61ac13f14885dd4308f6af0d4eb23976.jpg 

 

شرح وظایف :

1-تنظیم اوراق پرونده هامطابق با خطمشی موجود

(پرونده های بستری بخش های زایشگاه –زنان وزایمان –جراحی مردان –جراحی زنان –post ccu—ccu--جراحی قلب icu-icuجنرال -داخلی –جراحی داخلی –اطفال –اتفاقات –اورژانس اطفال –نوزادان –nicu-)

2-مرتب کردن پرونده های سرپایی

3- بررسی کمی اوراق پرونده وعودت به حسابداری وبخش