بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

تاسیسات

 

 

معرفی واحد تاسیسات:

نام و نام خانوادگی : آقای اسماعیل خراسانی 
سمت : مسئول واحد تاسیسات بیمارستان
سابقه کار : 13سال 
مدرک تحصیلی : دیپلم 
تلفن تماس : 53315014-19
داخلی : 333-222

شرح وظایف مسئول تأسیسات :

 1. انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمانها و تأسیسات مرکزی از قبیل : آب ، برق ، تلفن ، گاز ، فاضلاب ، آسانسور ، تهویه مطبوع ، فن کوئل و هوارسانها
 2. تهیه طرح های نوسازی قطعات و وسایل مربوط به تأسیسات
 3. نوسازی قطعات مربوط به تأسیسات
 4. تهیه و تنظیم برنامه و براورد هزینه مربوط به چگونگی توسعه و تعمیر تأسیسات مرکزی
 5. انجام تحقیقات و بررسی های علمی و فنی در زمینه برق و تأسیسات
 6. محاسبه و تهیه طرح و برآورد قیمت تمام شده تأسیسات و دستگاههای مرکزی فشار ضعف یا شبکه مرکزی تولید نیرو
 7. سرپرستی و نظارت بر لوله کشی ساختمانها و تعمیر وسایل تأسیساتی
 8. رسیدگی و نظارت بر محاسبات و برآورد قیمت سانترالهای بزرگ و تأسیسات مرکزی
 9. نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب و انتقال وسایل تأسیساتی
 10. آموزش و راهنمایی کاردانها و تکنسین ها در زمینه نصب و آزمایش و بهره برداری و نگهداری تأسیسات
 11. شرکت در کمیسیونهای فنی
 12. نظارت بر کار شرکتهای پیمانکار و کنترل و هماهنگی فعالیتهای مربوطه
 13. همکاری با کارشناسان دفتر فنی دانشگاه در رابطه با تعمیرات ساختمانی بیمارستان و تعیین مشخصات و دستورالعملهای فنی
 14. تهیه برنامه کشیک ماهیانه پرسنل و محاسبه ساعت اضافه کار و طرح مشارکت ماهیانه کارکنان با هماهنگی واحدهای ذیربط
 15. ارزشیابی سالیانه کارکنان ، تقسیم کار بین پرسنل در صورت مرخصی کارکنان و جایگزینی و تأمین نیرو در واحد
 16. نظارت بر عملکرد و نحوه برخورد کارکنا ن
 17. کسب خط مشی و دستورالعمل لازم از سرپرست مربوطه
 18. بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت آن
 19. برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردها
 20. برنامه ریزی در جهت آموزش و آگاه سازی کارکنان جدید الورود

 

 

شرح وظایف تکنسین تأسیسات :

 1. کمک در تعمیر تهویه و حرارت مرکزی
 2. کمک در بهره برداری از دستگاههای تهویه و تعمیرات جزئی دستگاههای تهویه و فن کوئل و هوارسان
 3. بهره برداری و نگهداری سیستم های مختلف تأسیساتی و آب رسانی و تهویه مطبوع
 4. تعمیر پمپ و دستگاهها و تعویض لوله دیگهای بخار
 5. تعمیر فن کوئل ها و هوا رسانی
 6. انجام امور عایق بندی لوله و لوله کشی
 7. نصب موتورهای آب و برق و مخازن و محاسبه ظرفیت بازده آنها
 8. گازرسانی به شبکه خروج آن بر حسب نیاز
 9. سرپرستی و انجام تعمیرات فصلی
 10. نگهداری وسایل تأسیساتی تهویه و تبرید
 11. انجام امور فنی مربوط به نگهداری از ساختمانها و تأسیسات مرکزی از قبیل : آب ، برق ، تلفن ، گاز ، فاضلاب ، آسانسور ، تهویه مطبوع ، فن کوئل و هوارسان
 12. نظارت بر کارگاههای تعمیراتی یا نوسازی تأسیساتی
 13. تعمیر شبکه های برق قوی و ضعیف ، ترانسفورماتورها و اگزوزفن
 14. پیاده کردن طرح روشنایی ساختمان
 15. تعمیرات جاری و تعویض قطعات اصلی مربوط به دستگاههای برقی و دستگاه برقی سرد کننده
 16. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام ما فوق

tasisat.jpg