بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

تجهیزات پزشکی

مسئول واحد :

نام و نام خانوادگی :  سجاد  نیکنام 

تحصیلات :

دکترای مهندسی پزشکی بیوالکتریک 

سابقه کار : 4 سال 

تلفن مستقیم :

53314029

تلفنهای بیمارستان :

داخلی :

26 - 2215011

326

 

سابقه فعالیت ها :

استاد دانشگاه پیام  نور -دانشگاه آزادفسا-دانشگاه دولتی شیراز -دانشگاه علوم پزشکی شیراز واحد کوار 

پرسنل واحد تجهیزات پزشکی :

نام و نام خانوادگی : مصطفی یونس پور

تحصیلات :

دیپلم

سابقه کار : 10

 

شرح وظایف کارشناس تعمیرات و تجهیزات پزشکی:

 1. نظارت بر تعمیرات دستگاهها و تجهیزات پزشکی .
 2. نظارت بر خرید تجهیزات پزشکی سرمایه ای و مصرفی ها .
 3. نظارت بر نصب و راه اندازی دستگاههای تکنیک و لوتکنیک .
 4. جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه نگهداری و تعمیرات .
 5. آموزش چگونگی تعمیرات و نگهداری لوازم و تجهیزات و دستگاههای پزشکی .
 6. تعقیب و پیگیری جهت انجام پروژه ها و رفع مشکلات مربوط به تجهیزات پزشکی .
 7. تهیه شناسنامه تجهیزات پزشکی طبق فرمت ارائه شده از طرف اداره تجهیزات .
 8. نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب آنها .
 9. نظارت بر عقد قرارداد تجهیزات پزشکی و ارجاع موارد تخلف شرکت به دانشگاه .
 10. بازدید از دستگاههای موجود در مراکز(نگهداری پیشگیرانه) .
 11. تهیه و ارائه طرحهای تجهیزات پزشکی با فلوچارت مربوط .
 12. نظارت بر فاکتورهای ارائه شده توسط شرکت ها .
 13. نظارت بر پیش فاکتورها و فاکتورهای خرید ارائه شده توسط شرکت .
 14. عضویت و حضور در کمیته تجهیزات پزشکی .
 15. هماهنگی لازم جهت گذراندن دوره های کارورزی دانشجویان رشته های مهندسی پزشکی .
 16. شرکت فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله .
 17. انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات .
 18. انجام یا مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در رشته شغلی مربوطه که به تایید مراجع ذیربط رسیده باشد .