بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

اندوسکوپی

بخش اندوسکوپی

 

 


 

رییس علمی بخش اورژانس :     جناب آقای دکتر آبادی

سرپرستار بخش :  سرکارخانم کدیور( کارشناس پرستاری )

 

 

اتندینگ های بخش :

دکترعزیزاله آبادی (متخصص داخلی وفوق تخصص کبد، گوارش وآندوسکوپی)

دکترمریم بهمنیار (متخصص اطفال وفوق تخصص گوارش وکبداطفال)

 

بیماران روزهای شنبه، یک شنبه ،دوشنبه ،سه شنبه وچهارشنبه توسط دکتر آبادی ، وسه شنبه هاتوسط دکتربهمنیار آندوسکوپی می شوند.

 

 IMG_5584.JPG

 

 

پرسنل بخش:

 

درهر نوبت کاری، 4نفر از کادر درمانی( پرستار) آماده خدمت رسانی به بیماران می باشند .

موقعیت فیزیکی :

 

اندوسکوپی بیمارستان ولیعصر(عج) در طبقه همکف واقع گردیده وشامل بخش های پذیرش، ریکاوری و همچنین اندوسکوپی می باشد .

 

تجهیزات پزشکی موجود دربخش :

 

اسکوپ اندوسکوپی   ....................................   3 عدد

اسکوپ کلونوسکوپی ....................................... 3 عدد

   H.M پرتابل ................................................. 1عدد

ویلچر ................................................................1 عدد

گیچ اکسیژن ...................................................... 2 عدد

ساکشن پرتابل ....................................................1 عدد

درهر اتاق سطل زباله آبی جهت زباله های غیرعفونی ودر راهرو بین هراتاق سطل زردجهت زباله های عفونی موجود می باشد.

درب ورودی هراتاق محلول ضدعفونی دست (میکروزد)وجود دارد .

درهراتاق 2 عدد کپسول آتشنشانی وجود دارد .

 

نکاتی که بایستی بیماران ومراجعین به بخش رعایت نمایند :

1-   در مورد اندوسکوپی :

بیمارمجاز است فقط تا ساعت 20 شب قبل از اندوسکوپی غذا میل نماید وبایستی بصورت ناشتا به مراجعه نماید .

2-   در مورد کلونوسکوپی :

الف ) مصرف داروی پودر پیرولاکسی وقرص بیزاکودپل در روز قبل از نوبت کلونوسکوپی

( بیمارحق دارد تاساعت 24 شب قبل از کلونوسکوپی، داروی مذکور را مصرف نماید .)

ب ) بیمارمجاز نیست ناهار وشام شب قبل از کلونوسکوپی را میل نماید .

ج) توصیه می شود بیمار روز وشب قبل از کلونوسکوپی زیاد راه برود .

 

 

پمفلت های بخش :

  • 1.اندوسکوپی وکلونوسکوپی                  
  • 2.پولیپکتومی پولیپ
  • 3.APC و تزریق مواد اسکروزان و رابرباند     
  • 4.گشاد کردن تنگی های گوارشی
  • 5.خارج کردن جسم خارجی
  • 6.جاگذاری لوله گاستروستومی از طریق راندوسکوپ وپوست