بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech 2

اندوسکوپی

معرفی بخش آزمایشگاه

معرفی بخش آزمایشگاه نام و نام خانوادگی: ابوالفضل هادی پور سمت : مسئول آزمایشگاه شماره های تماس : داخلی 26 - 2215011   305   آزمايشگاه بيمارستان حضرت ولي عصر (عج) كه در طبقه همكف بيمارستان قرار دارد، با دارا بودن بخش هاي پذيرش، نمونه گيري، بانك ...