بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech 2

نوار مغز

 

نوار مغز : شنبه ،دوشنبه و چهار شنبه  (هرروزصبح)

 

navare maghz1

navare maghz

navare maghz2