بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

اورژانس اطفال

اطلاعات بخش اورژانس اطفال:

فضای فیزیکی بخش اورژا نس اطفال:

بخش اورژانس اطفال همزمان با تاسیس بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)در دی ماه 1386 با تعداد 6 تخت افتتاح گردید. و بعد از 3 سال تعداد تخت ها به 16 عدد رسید. در اردیبهشت ماه 1391 بخش مجدد باز سازی شد و در آبان ماه 1391 با ساختمان جدید افتتاح گردید.

این بخش مساحتی در حدود 180 متر مربع زیر بنا و تعداد 18 تخت فعال دارد اتاق درمان در امتداد این راهرو و درون ایستگاه پرستاری قرار دارد.

 

رئیس و مدیر گروه پزشکی بخش: خانم دکتر بازرگانی فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری.

سر پرستار بخش : صدیقه غضنفری با 10 سال سابقه کار در بخش های اتفاقات،اطفال و نوزادان

 

اینچارج های بخش:

خانم کبری علیرضایی با 12 سال سابقه کار

خانم زینت بردبار با 12 سال سابقه کار

خانم الهه رحیمی با 8 سال سابقه کار

رابطین بخش:

آموزش: خانم کبری علیرضایی                                                                                                ایمنی و کنترل عفونت: مریم بردبار

آمار: کلیه پرسنل بخش

کمیته اقتصاد: عنایت جعفری

پزشکان بخش:

خانم دکتر زهرا بازرگانی فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری کودکان و نوزادان

خانم دکتر مریم بهمنیارفوق تخصص گوارش وکبد

آقای دکترزهراروشن ضمیرفوق تخصص ریه اطفال

آقای دکتر قاسم نیکفر فوق تخصص غدد و متابولیسم

آقای دکترالهام کبریایی  متخصص اطفال و نوزادان

آقای دکترعالیه میرزایی فوق تخصص نوزادان 

آقای دکتر مجیدی متخصص اطفال ونوزادان 

تجهیزات بخش:

مانیتورینگ قلبی

پالس ااکسی متر

سرنگ پمپ

دی سی شوک

ساکشن مرکزی و پرتابل

بیماری های شایع بخش :

GASTRO ENTRITIS

FEBRIL CONVULSION

G6PD-D

PNEUMONIA

UTI

مسمومیت های شایع بخش:

مسمومیت با متادون

مسمومیت های دارویی

مسمومیت با ارگانوفسفاتها و مواد شوینده

پمفلتهای موجود در بخش جهت ارائه به بیماران:

آسم

تب و تشنج در کودکان

فاویسم

آنچه یک مادر در مورد دیابت باید بداند

عفونت ادراری در کودکان

کاوازاکی

پنومونی

مسمومیتها

نحوه دارو دهی در اطفال

نحوه کنترل تب و پاشویه کودک

آموزش نحوه گرفتن نمونه آزمایش ادرار و مدفوع در کودکان