بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

اورژانس اطفال

اطلاعات بخش اورژانس اطفال:

فضای فیزیکی بخش اورژا نس اطفال:

بخش اورژانس اطفال همزمان با تاسیس بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)در دی ماه 1386 با تعداد 6 تخت افتتاح گردید. و بعد از 3 سال تعداد تخت ها به 16 عدد رسید.

 

رئیس و مدیر گروه پزشکی بخش: خانم دکتر بازرگانی فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری.

سر پرستار بخش : الهه رحیمی کارشناس پرستاری 

 

تعدادپرسنل : 10 نفرکارشناس پرستاری 

پزشکان بخش:

خانم دکتر زهرا بازرگانی فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری کودکان و نوزادان

خانم دکتر مریم بهمنیارفوق تخصص گوارش وکبد

آقای دکترزهراروشن ضمیرفوق تخصص ریه اطفال

آقای دکتر قاسم نیکفر فوق تخصص غدد و متابولیسم

آقای دکترالهام کبریایی  متخصص اطفال و نوزادان

آقای دکترعالیه میرزایی فوق تخصص نوزادان 

آقای دکتر مجیدی متخصص اطفال ونوزادان 

آقای دکتر هدایت رسولی متخصص اطفال ونوزادان

آقای محمدهادی ساداتی متخصص اطفال ونوزادان

خانم دکتر لیلاجوهری  متخصص اطفال ونوزادان 

خانم دکترفرشته مجیدی  متخصص اطفال ونوزادان 

تجهیزات بخش:

مانیتورینگ قلبی

پالس ااکسی متر

سرنگ پمپ

دی سی شوک

ساکشن مرکزی و پرتابل

بیماری های شایع بخش :

GASTRO ENTRITIS

FEBRIL CONVULSION

G6PD-D

PNEUMONIA

UTI

مسمومیت های شایع بخش:

مسمومیت با متادون

مسمومیت های دارویی

مسمومیت با ارگانوفسفاتها و مواد شوینده

پمفلتهای موجود در بخش جهت ارائه به بیماران:

آسم

تب و تشنج در کودکان

فاویسم

آنچه یک مادر در مورد دیابت باید بداند

عفونت ادراری در کودکان

کاوازاکی

پنومونی

مسمومیتها

نحوه دارو دهی در اطفال

نحوه کنترل تب و پاشویه کودک

آموزش نحوه گرفتن نمونه آزمایش ادرار و مدفوع در کودکان