بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

داخلی

بخش داخلی

 

 

 

  سرپرستار بخش : سرکارخانم نوروزی( کارشناس پرستاری )

   

 رییس علمی بخش اورژانس :     سرکار خانم دکتر محقق

 

اتندینگ های بخش :

دکتر معصومه توحیدی(متخصص داخلی وفوق تخصص غدد )

دکتر پوپک محقق (متخصص داخلی وفوق تخصص روماتولوژی)

دکترسید عطاء کاظمینی (متخصص داخلی وفوق تخصص کبد، گوارش وآندوسکوپی)

دکتر میترا یزدانی (فوق تخصص گوارش و کبد)

بیماران گوارش یکشنبه ودوشنبه توسط دکتر کاظمینی ، سه شنبه وچهارشنبه توسط دکتر یزدانی وپنج شنبه وجمعه توسط متخصصین داخلی راند می شوند.

بیماران سرویس داخلی هر از 2هفته به صورت روتین توسط یکی از متخصصین داخلی راند می شوند .بیمارانی که نیاز به راند توسط دیگر متخصصین داشته باشد به صورت مشاوره راند خواهند شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

موقعیت فیزیکی :

 

بخش داخلی واقع درطبقه سوم دارای 14اتاق و 1 اتاق ایزوله و32تخت فعال می باشد . که هراتاق مجهز به تلوزیون ویخچال وتخت همراه مجزا می باشد . اتاق 3و12 (اتاق های روبروی ایستگاه پرستاری) مجهز به H.Mسنترال می باشد .اتاق درمان سمت راست ایستگاه پرستاری قراردارد.نمازخانه بخش درانتهای راهرو سمت راست واقع شده است که مجهز به چادرنماز ومهر وسنگ تیمم وقبله نما می باشد . انبار بخش درمیان هردو راهرو قراردارد .اتاق 15 بخش به عنوان ایزوله تنفسی فشارمنفی می باشد که دارای امر جنسی باکس مجزا وسیستم هپا می باشد ودر مواردی که بیمار نیازمند به ایزوله نباشد 4 بیمار عادی در اتاق بستری می شوند. اتاق اینترن بخش ورئیس بخش در ورودی قراردارند. یک اتاق رختکن واتاق ملحفه دربخش وجود دارد.

 

تجهیزات پزشکی موجود دربخش :

4عدد :    سرنگ پمپ

3 عدد :   سرنگ ایفتوژن

1عدد:      H.M پرتابل

5عدد:      ویلچر

16عدد:    گیچ اکسیژن

2عدد :    ساکشن پرتابل

4عدد  :   ساکشن مرکزی

درهر اتاق سطل زباله آبی جهت زباله های غیرعفونی ودر راهرو بین هراتاق سطل زردجهت زباله های عفونی موجود می باشد.

درب ورودی هراتاق محلول ضدعفونی دست (میکروزد)وجود دارد .

دربخش 6عدد کپسول آتشنشانی وجود دارد.

 

 

پمفلت های موجود دربخش داخلی عبارتند از :

 

آسم .چگونگی استفاده از اسپری ،گاواژ، تشنج ، سکته مغزی ، فاوسیم،قوانین ومقررات بخش داخلی ، چگونگی استفاده از دبل لومن، زخم بستر ، منشور حقوق بیمار، دیابت ، رژیم غذایی دربیماران دیابتی ، نحوه تزریق انسولین ، CD انسولین لانتوس ، زخم پای دیابتی ،کبدچرب ،آندوسکوپی ،کولونوسکوپی ، نحوه ساکشن ،وارفارین ،هپاتیپ ،گاستریت، ریفلاکس معده ، پمفلت دارویی

 

 

بیماریهای شایع بخش داخلی:

  • دیابت                   
  • زخم پای دیابتی         
  • آسم       
  • فاویسم (در فروردین و اردیبهشت ماه)                          
  • خون ریزی گوارشی       
  • ترمبوز عروق خونی