بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

نوروعفونی

بخش جراحی داخلی 

 

مسوول علمی ورییس بخش : دکتربابک پزشکی 

مسوول بخش : خانم زهره حبیبی 

میزان تحصیلات : کارشناس پرستاری 

بخش جراحی داخلی از سال 93 تاکنون شروع به فعالیت نموده است. این بخش دارای 30 تخت فعال که شامل نورولوژی -عفونی -داخلی  وENT می باشد.

پرسنل : 16 پرستار و یک منشی 

پزشکان فعال دراین بخش :آقایان دکتر بابک پزشکی -دکتر مجتبی سهراب پور-دکتر رزمی -دکترمعتضدیان -دکتراکبرپور-دکترغلامپور-دکترتهمتن -دکترمرادیان -خانمها دکترسلمانپور- دکترگنجی اناری 

بیماریهای شایع بخش جراحی داخلی :