بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

اتاق عمل

معرفی اتاق عمل

 

مسئول علمی بخش : جناب آقای دکتر سیاووش مرادی 

سوپروایزر بخش : آقای صادق مهرمحمدی

مسئول بخش بیهوشی : آقای حسین آریاپور، کارشناس بیهوشی

 

 

روزهای فعالیت اتاق عمل :

 

بخش اتاق عمل دارای هشت  اتاق عمل فعال می باشد که از شنبه تا چهارشنبه کلیه اعمال جراحی اورژانس و غیر اورژانس و روزهای پنجشنبه و جمعه اعمال جراحی اورژانس و بعضا غیر اورژانس انجام میگیرد .

 

 

 

متخصصین اتاق عمل :

 

اتاق عمل با دارا بودن متخصصین جراحی عمومی- گوش و حلق و بینی چشم زنان جراحی مغز و اعصاب کلیه و مجاری ادراری قلب ارتوپدی  کلیه اعمال جراحی مربوط به تخصصهای فوق در ان انجام می شود .

 

 

 

مدیر گروه نروسرجری (جراحی مغز و اعصاب) : آقای دکتررخشا

 

آقایان دکتررخشاومکاریان 

اعمال جراحی مربوط به مغز و ستون فقرات مثل بیماران دچار ضربه مغزی و کمری ، تومورهای مغزی و همچنین انواع دیسکهای ستون فقرات انجام می دهند .

 

 

مدیر گروه ارتوپدی : آقای دکترساریخانی 

 

 

آقایان دکتر ساریخانی ، دکتر جمالی، دکترسبحانی  

کلیه ی اعمال جراحی مربوط به ارتوپدی و همچنین اعمال جراحی ارتروسکوپی ، تعویض مفصل و ترمیم پارگیهای رباط صلیبی انجام می دهند در ضمن اتاق عمل دارای2 دستگاه پیشرفته عکسبرداری در حین عمل (C-ARM ) می باشد که همهی شکستگیهای ارتوپدی و نروسرجری قبل و بعد از عمل مورد ارزیابی قرار می گیرد .

 

 

 

مدیر گروه گوش و حلق و بینی (ENT ) : آقای دکتر معتضدیان

 

آقایان دکتر معتضدیان ، دکتر سهراب پور و دکتر مرادیان 

اعمال جراحی از قبیل شکستگیهای گونه و بینی و مشکلات مربوط به بینی و حلق مثل انحراف بینی همچنیین اعمال زیبایی بینی (رینوپلاستی) انجام می دهند .

 

 

 

مدیر گروه چشم: آقای دکتر اکبرپور

 

 

آقای دکتراکبرپور - خانم دکتر گنجی اناری -آقای دکتر تهمتن -آقای  دکتررزمی 

اعمال جراحی چشم مثل آب مروارید .ناخنک بازکردن مجرای اشکی و غیره انجام می دهند .

 

 

 

مدیرگروه یرولوژی (کلیه و مجاری ادراری): آقای دکتر حسامی

 

 

آقایان دکتر حسامی- دکتر ایزد پناه - دکتر عالیوند- دکترمنصف 

اعمال جراحی مانند سیستوسکوپی .تومورهای مثانه . پروستات و همچنین انواع جراحیهای سنگ شکن ( درون اندامی و برون اندامی ) توسط دستگاه سنگ شکن انجام می دهند .

 

 

مدیر گروه زنان : خانم دکترپروین مرادی 

 

 

 

سرکار خانم ها دکترپروین مرادی ، دکتر کوهنورد، دکتر تهمتن ، دکتر صفری پور، دکتر سوهانی ، دکتر یوسفی 

اعمال جراحی زنان از جمله سزارین،هیسترکتومی(برداشتن رحم ) و جراحی انواع کیستهای تخمدان و رحم انجام می دهند .

اتاق عمل با دارابودن دستگاه لاپراسکوپ اعمال جراحی به روش بسته توسط جراحان عمومی و زنان انجام می شود .

 

 

 

مدیر گروه جراحی عمومی: خانم دکتر افروزصادقی 

 

 

 

آقایان دکتر پاکدامن -دکتر فرزادمنش -دکتر مومن -خانم دکترافروز صادقی

کلیه اعمال جراحی عمومی مانند برداشتن سنگ کیسه صفرا اعمال جراحی مربوط به روده و معده و غیره انجام می دهند .

 

 

 

پوست : 

 

 

 

 

 

مدیر گروه بخش بیهوشی: آقای دکترسیاووش مرادی 

 

 

همچنین اتاق عمل دارای 5متخصص بیهوشی (خانم دکتر تحویلی -خانم دکتر احمدی -آقایان دکتر رنجبر-دکترمرادی -دکترحسینی پور) می باشد که به صورت مقیم در بیمارستان هستند و در امر بیهوش کردن بیماران به صورت بیهوشی عمومی یا بی حسی از طرق نخاع همچنین کاهش درد بیماران به روش اپیدورال فعالیت می کنند.

 

 

 

از آذر ماه سال 1393 تا کنون نیز اتاق عمل جراحی قلب فعال شده و عملهای جراحی قلب باز توسط آقای دکترخواجه انجام می شود .

 

 

 

پرسنل اتاق عمل :

 

تکنسین اتاق عمل                                       5 نفر

کارشناس اتاق عمل                                     26 نفر

کارشناس پرستاری                                         9 نفر

کارشناس ارشد بیهوشی                                 2 نفر

کارشناس بیهوشی                                       22 نفر

کاردان بیهوشی                                               4 نفر

کاربر کامپیوتر                                                2 نفر

منشی                                                            3 نفر