بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

اتاق عمل

مطالب آموزشی بخش زایشگاه

مطالب آموزشی بخش زایشگاه مراقبت های دوران بارداری مزایای زایمان طبیعی وعوارض سزارین تغذیه زایمان فیزیولوژیک 1 تغذیه زایمان فیزیولوژیک 2 زایمان فیزیولوژیک 3 تغذیه تکمیلی مادردوران بارداری  1  تغذیه تکمیلی مادردوران بارداری  2 جنین در دوران بارداری، چه غذایی را دوست دارد ...

زایشگاه

زایشگاه مسئول علمی بخش :سر کار خانم دکتر رويا کوکبی متخصص زنان و زایمان  رئیس بخش:سر کار خانم دکتر کوکبی متخصص زنان و زایمان   سر پرستار بخش: نام و نام خانوادگی : نادره اشکان میزان تحصیلات: کارشناس مامایی شرح فعالیت: 8 سال مسئول مامایی ...