بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

جراحی عمومی زنان

بخش دیالیز

بخش دیالیز بخش دیالیز :   رئیس بخش: دکترزهراسلمانپورفوق تخصص نفرولوژی  سرپرستار بخش: خانم محبوبه آهنی کارشناس پرستاری  اینچارج بخش: فاطمه میرشکار    پرسنل بخش :محبوبه آهنی -زهرابردبار-فاطمه میرشکار-فاطمه کریمیان-مرضیه متولی زاهد-ریحانه زارعی   رابطین ...

CCU

CCU بخش سی سی یو  سرپرستار:سرکار خانم الهه راهپیما  مسئول علمی ورئیس بخش: جناب آقای دکتر الکامل           پزشکان این بخش شامل : 1-    آقای دکتر الکامل   فوق  متخصص قلب وعروق  2-   آقای دکترمعتضدیان                متخصص قلب و عروق 3-  آقای دکتر دیانت  ...

اورژانس اطفال

اورژانس اطفال اطلاعات بخش اورژانس اطفال: فضای فیزیکی بخش اورژا نس اطفال: بخش اورژانس اطفال همزمان با تاسیس بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)در دی ماه 1386 با تعداد 6 تخت افتتاح گردید. و بعد از 3 سال تعداد تخت ها به 16 عدد رسید.   رئیس و مدیر گروه پزشکی بخش: خانم دکتر ...

اورژانس

اورژانس بخش اورژانس رییس علمی بخش اورژانس :جناب آقای دکترمنوچهری  اسامی پزشکان متخصص طب اورژانس: دکتر محمدمهدی شمالی -دکترقهرمانی -دکترمنوچهری -دکترحیدری -دکتربقایی -دکترنصری -دکترسجادی -دکتر بهادرمنش         همچنین تمامی متخصصین اعم از ارتوپدی ، قلب ، ...

POST CCU

POST CCU بخش پست سی سی یو        سرپرستار: سرکار خانم حمیده  فضلی  مسئول علمی و رئیس بخش: جناب آقای دکترالکامل        نیروی انسانی بخش : 13پرستار،1بهیار و 1 منشی       موقعیت بخش:   این بخش در طبقه سوم بیمارستان حضرت ولیعصر,روبروی بخش سی سی ...