بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

آنژیوگرافی

معرفی مسئول آنژیوگرافی:                                                                                                                                                                          

 

نام و نام خانوادگی: حامد خالقی
سمت : مسئول بخش آنژیوگرافی
تحصیلات : کارشناس پرستاری

شماره های تماس :

داخلی :

تلفن مستقیم :

26- 53315011

393

53314027