بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech 2

داروخانه

medical-education.jpg
 

دسترسی به اطلاعات دارویی داروخانه بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)Floating-Toucher-cover.jpgFloating-Toucher-cover.jpg

 

 

ADR online.jpg   مطالب آموزشی *  ETTELAYEYE ADR.jpg
     
     

 

 مطالب آموزشی ویژه کادر درمان :

طلای سبز

talaye sabz.jpg

توانمندسازی حین خدمت پرسنل داروخانه

pdf-download01.jpg

 

آنچه پرستاران باید بدانند

( دانستنی های ضروری جهت مصرف منطقی دارو )

pdf-download01.jpg

 

 داروهای تب زا  download pdf.png
 داروهای فشار خون  download pdf.png

 اسپری

download pdf.png
اصول کلی واقدامات اولیه در کنترل مسمومیت ها  download pdf.png
اقدامات اولیه در کنترل مسمومیت ها download pdf.png
اکسی توسین 1 download pdf.png
اکسی توسین 2 download pdf.png
آنتی دت ها
download pdf.png
تداخل دارویی شایع
download pdf.png
تداخلات مهم آمینوگلیکوزیدها
download pdf.png
تشخیص مسمومیت
download pdf.png
تغییر رنگ مدفوع با دارو
download pdf.png
داروهایی که رنگ ادرار را تغییر می دهند
download pdf.png
داروهای ممنوع در بارداری
download pdf.png
راهنمای مصرف آنتی دوت
download pdf.png
نحوه تزریق آمپول
download pdf.png
پیشگیری از عوارض ناخواسته دارویی در بیمارستان download pdf.png

 

لیست انــواع داروهـــا :

 

لیست داروهای پرخطر
download pdf.png
لیست داروهای یخچالی
download pdf.png
لیست داروهای حیاتی
download pdf.png
لیست داروهای OTC
download pdf.png
لیست داروهای بیمارستانی
download pdf.png
لیست داروهای گیاهی مجاز    
download pdf.png
لیست مکمل
download pdf.png
لیست داروهای رسمی ایران
excel-icon.png
لیست فرآوردههای سنتی
download pdf.png
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

طریقه مصرف صحیح اشکال مختلف دارو

daroo masraf.jpg