بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

رادیولوژی

معرفی بخش آزمایشگاه

معرفی بخش آزمایشگاه   نام ونام خانوادگی : امیدرضا اکبرپور سمت : مسئول آزمایشگاه تحصیلات : کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی شماره تماس مستقیم : 2215011-26 شماره داخلی 305 آزمايشگاه بيمارستان حضرت ولي عصر (عج) كه در طبقه همكف بيمارستان ...