بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

سونوگرافی

دارویاب

دارویاب   لطفا کلیک نمایید  

مطالب آموزشی ویژه پرسنل داروخانه

مطالب آموزشی ویژه پرسنل داروخانه       مطالب آموزشی ویژه پرسنل داروخانه :         ایمنی وسلامت شغلی خط مشی کتابچه ایمنی کتابچه توجیهی نسخه پیچی ونسخه خوانی پیشگیری از عوارض ناخواسته دارویی در بیمارستان شیردهی ...

کمیته درمان و دارو

کمیته درمان و دارو  فرایند تهیه دارو در بیمارستان فرایند تهیه تجهیزات مصرفی و ملزومات پزشکی فرایند تهیه دارودر بیمارستان در صورت موجود نبودن دارو در داروخانه فرايند تهيه داروي مخدر بيمارستان    پیشگیری از عوارض ناخواسته دارویی در بیمارستان      ماهنامه شماره ...

مطالب آموزشی ویژه کادر درمان

مطالب آموزشی ویژه کادر درمان         مطالب آموزشی *          پروتکل آنتی بیوتیک پروفیلاکسی قبل از اعمال جراحی      پروتکل درمان تجربی عفونت های بیمارستانی              مطالب آموزشی ویژه کادر درمان : معرفی فرآورده های ...