بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech 2

سونوگرافی

کمیته درمان و دارو

کمیته درمان و دارو  فرایند تهیه دارو در بیمارستان فرایند تهیه تجهیزات مصرفی و ملزومات پزشکی فرایند تهیه دارودر بیمارستان در صورت موجود نبودن دارو در داروخانه فرايند تهيه داروي مخدر بيمارستان    پیشگیری از عوارض ناخواسته دارویی در بیمارستان      ماهنامه شماره ...

مطالب آموزشی ویژه پرسنل داروخانه

مطالب آموزشی ویژه پرسنل داروخانه       مطالب آموزشی ویژه پرسنل داروخانه :         ایمنی وسلامت شغلی خط مشی کتابچه ایمنی کتابچه توجیهی نسخه پیچی ونسخه خوانی پیشگیری از عوارض ناخواسته دارویی در بیمارستان   لیست ...

مطالب آموزشی ویژه بیماران

مطالب آموزشی ویژه بیماران                                                          پمفلت های آموزشی بیماران :     کتابچه طلای سبز       آنچه بیماران باید بدانند ( دانستنی های ضروری جهت مصرف منطقی دارو )    واکسن آنفولانزای نوع A   ...

مطالب آموزشی ویژه کادر درمان

مطالب آموزشی ویژه کادر درمان   دسترسی به اطلاعات دارویی داروخانه بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)       مطالب آموزشی *                  مطالب آموزشی ویژه کادر درمان : طلای سبز توانمندسازی حین خدمت پرسنل داروخانه   آنچه ...

معرفی و شرح وظایف داروخانه

معرفی و شرح وظایف داروخانه داروخانه بستری   دسترسی به اطلاعات دارویی داروخانه بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)     مسئول داروخانه بیمارستان : آقای محسن خیاط زاده       فرآیندهای داروخانه   موقعیت فیزیکی داروخانه : داروخانه بخش بستری در طبقه همکف بیمارستان وروبروی بخش ...