بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

سی تی اسکن

 

بخش تصویربرداری بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)واقع درطبقه همکف شامل رادیولوژی-سونوگرافی وسی تی اسکن دارای ذستگاههاوتجهیزات زیرمی باشد:

 1. دستگاه رادیولوژی مارک شیماتزو (فعال)       
 2. دستگاه رادیولوژی مارک مهران طب(غیرفعال)
 3. دستگاه سونوگرافی مارک EASTOS (فعال)
 4. دستگاه سی تی اسکن 16اسلایس اسپیرال مارک زیمنس(فعال)
 5. دستگاه ظهورفیلم سی تی اسکن مارک کونیکا )فعال)
 6. دستگاه ظهورفیلم سی تی اسکن مارک آگفا(غیرفعال)
 7. 2دستگاه اگزمات-دستگاه ظهوروثبوت فیلم رادیولوژی-مارک پروتک(فعال)
 8. دستگاه OPG مارک PLANMECA (فعال)
 9. 2دستگاه الکتروشوک مارک CORPULS (فعال)
 10. دستگاه ساکشن پرتابل مارک BICAK CILAR (فعال)
 11. دستگاه ساکشن پرتابل مارک MEDELA (فعال)
 12. دستگاه فلوروسکوپی مارک BACRARA (غیرفعال)

نیروی انسانی بخش:

رئیس بخش: خانم دکترفاطمه عابدپور-متخصص رادیولوژی

مسئول رادیولوژی وسونوگرافی:محمدصادق آور-کارشناس  رادیولوژی

مسئول سی تی اسکن: محمدصادق آور -کارشناس   رادیولوژی

 

تعدادپرسنل بخش: 3نفرپزشک متخصص رادیولوژی وسونوگرافی- 12نفرکارشناس رادیولوژی-10نفرکاردان رادیولوزی-2نفر تکنسین رادیولوژی- 5نفرمنشی ومتصدی پذیرش-2نفرخدمتگزار  2نفر تایپیست

تعداد متوسط مراجعین به بخش در24ساعت : رادیولوژی:250نفر-سونوگرافی:100نفر-سی تی اسکن:40نفر

برنامه واهداف عملیاتی بخش :

 • ارزیابی کیفی عملکرد پرسنل
 • رادیولوژی دیجیتال
 •  PACS

گردش کار بخش:

در قسمت رادیولوژی در خواست بیمار تحویل گرفته شده پس از بررسی صحت موارد بیمه ای  (در صورت داشتن بیمه) اگر نوع در خواست ساده باشد بیمار همان موقع پذیرش شده  و در نوبت انجام عکسبرداری قرار میگیرد و در صورتی که عکسبرداری رنگی باشد پس از دادن توضیحات  کتبی و شفاهی به بیمار به وی نوبت داده می شود. در این مرکز کلیه رادیو گرافی های ساده رایج طبق در خواست پزشکان اجرا می شود و در مورد تصویربرداری های رنگی  HSG,B.S,B.E,IVP,VCUG و OPG   صورت می پذیرد.

در قسمت سونوگرافی بجز سونوگرافی داخلی کلیه در خواستهای سونوگرافی با گرفتن نوبت از قبل ( غیر از بیماران اورژانس) از طریق ثبت در دفتر نوبت دهی  و ارائه راهنمایی های شفاهی و کتبی از جانب منشی انجام می شود. در قسمت سی تی اسکن در خواست بیمار رویت می شود.در صورتی که بیمه باشد پس از بررسی موارد بیمه ای به بیمار نوبت داده شده و راهنمایی های لازم در خصوص نحوه انجام  و آمادگی های لازم  ارائه می گردد.در مورد بیمه های تامین اجتماعی قبل از پذیرش در سیستم HIS   حتما اطلاعات مربوطه در سایت تامین اجتماعی ثبت می گردد.

پروسیجرهایی که نیاز به آمادگی قبلی دارند:

 • تصویر برداری های ساده رنگی  شامل:هیستروسالپینگوگرافی-باریم انما-باریم سوالو-ترانزیت –کولون ترانزیت-KUB-L.S- UPPER GI-IVP-VCUG
 • سونوگرافی ها شامل:شکم و لگن- لگن-سیستم ادراری-بارداری های زیر 3 ماه
 • سی تی اسکن های با کنتراست

آمادگی های لازم: 

برای انجام کلیه عکسبرداری های L.S-KUB رنگی در رادیولوژی و سی تی اسکن های با تزریق و بیمار باید حداقل از 8 الی 10 ساعت قبل ناشتا (NPO) باشد.و در مورد سونوگرافی شکم  و احشاء آن  حداقل از 4 تا 6 ساعت قبل.

در انجام KUB-L.S-IVP –باریم انما-ترانزیت بیمار میبایست در شب قبل از آزمون اقدام به مصرف روغن کرچک یا شیاف بیزاکودیل نماید . در صورتی که از قرص جویدنی دایمتیکون نیز استفاده شود بهتر است.

در بخش سی تی اسکن  در مواردی که کنتراست خوراکی باید مصرف شود از 1 ساعت ونیم  تا 2 ساعت وقت لازم است تا سیستم گوارش بیمار به ویژه روده کوچک با ماده حاجب پر شود.