بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

نوار قلب

      

navar ghalb 4   navar ghalb 3
  

 

معرفی مسئول نوار قلب:

 

نام و نام خانوادگی: راضیه اولادحسین
سمت : مسئول واحد نوار قلب
تحصیلات : لیسانس 

سابقه فعالیت :

7 سال

 • واحد نوار قلب در طبقه همکف بیمارستان و در ورودی اورژانس قرار دارد وبه صورت شبانه روزی اداره می گردد

 

شرح وظایف :

 • انجام نوار قلب بیماران آنژیوگرافی و اسکجول
 • انجام نوار قلب بيماران مراجعه کننده به اتفاقات با نظر پزشک محترم اسکرين
 • انجام نوار قلب بيماران مراجعه کننده به درمانگاه ولی عصر (عج) با نظر متخصصين محترم
 • انجام نوار قلب بيماران بستری که طبق نظر پزشک مربوطه نياز به نوار قلب دارند.
 • انجام تست اسپيرومتری(تست ريه) با نظر متخصصين محترم
 • همکاری با پرسنل ترياژ در تحويل و انتقال بيماران قلبی بد حال به اتاق احيا
 • تشخيص ديس ريتمی ها و موارد اورژانس قلبی و اطلاع به پرسنل ترياژ جهت سرعت بخشی در امر درمان بيماران قلبی
 • تامين کاغذ نوار قلب دستگاههای نوار قلب کليه بخشهای بستری
 • تامين قطعات خارجی دستگاه نوار قلب شامل کابل بيمار و پوارهای سينه ای و دستبندها از طريق درخواست خريد
 • همکاری با بخش تجهيزات پزشکی در عيب يابی دستگاههای نوار قلب موجود در بخشهای بستری و رفع عيوب دستگاه
 • آموزش پرسنل درمانی در صورت اعلام نياز مسئول بخشهای درمانی در خصوص کار با دستگاه و طرز صحيح گرفتن نوار قلب