بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

افتخارات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

افتخارات بیمارستان

افتخارات بیمارستان :

انتخاب بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا به عنوان بیمارستان برتر در ارتقاء كیفیت هتلینگ

                                               IMG_7945.JPG

انتخاب بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا به عنوان بیمارستان برتر در ارتقای شاخص های سلامت مادر ونوزاد و تکریم مادران باردار

               

                                        IMG_7937.JPG                                                                IMG_7939.JPG

 

 دریافت لوح بیمارستان دوستدار مادردر بین کلیه بیمارستانهای کشور- اسفندماه95

 

 news.2499.jpg

 

 IMG_7647.JPG

 

 

بیمارستان منتخب کشور در مدیریت درمان بیماران سکته  حاد مغزی ( 724 ) وبیماران سکته

  حاد قلبی ( 247) و دریافت لوح تقدیر و تندیس -مردادماه96

 

 

 235998jkfhhngjhng.jpg