بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

متن استاندارد ISO 9001

افتخارات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

افتخارات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا افتخارات بیمارستان : انتخاب بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا به عنوان بیمارستان برتر در ارتقاء كیفیت هتلینگ                                                انتخاب بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا به عنوان بیمارستان برتر در ارتقای شاخص های سلامت مادر ونوزاد ...