بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

مشخصات بیمارستان

منشور حقوق بیمار

منشور حقوق بیمار بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب , موثر و همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی , فرهنگی و مذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد. ادامه مطلب در فایل پیوست..

معرفی بیمارستان

معرفی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا ، 240 تخت خوابی ، 315 تخت فعال     تاریخچه فعالیت وتأسیس مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر (عج) فسا: مرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر (عج) فسادر سال ...