بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

مرکز تلفن

118 services.jpg

 مسئول تلفن خانه :مریم اخلاقی 

مدرک :دیپلم 

پرسنل مشغول به کاردرتلفن خانه :مریم اخلاقی  (دیپلم )،خدیجه کریمیان (لیسانس )،مرضیه کریمیان (دیپلم )،مریم تابع محمدی (دیپلم )

شرح وظایف پرسنل تلفن خانه:

 1. برقراری ارتباط تلفنی داخلی بین کارکنان واحد مربوطه و پاسخگوئی به مراجعات تلفنی افراد
 2. برقراری ارتباط تلفنی بین کارکنان واحد مربوطه و کارکنان سایر موسسات و سازمانهای داخل شهر یا سایر نقاط کشور
 3. برقراری ارتباط تلفنی با خارج از کشور حسب دستور ریاست بیمارستان
 4. نظارت مداوم در کار دستگاههای مرکزی تلفن و خطوط تلفنی تحت نظر و گزارش به موقع تعمیرات مورد نیاز
 5. نظارت بر انجام تعمیرات جزئی نظیر تعویض لامپ ، فیوز ، کلید ، و رفع اتصالات معمولی و سطحی سیمها و نصب تلفن جدید
 6. پیج کردن برای کلیه موارد مورد نیاز در سیستم از قبیل: خدمات ، همراه بیمار ، پرسنل پرستاری ، اینترنها
 7. پیج کردن و اطلاع رسانی درمورد کنفرانسها و جلسات با مسئولین محترم
 8. همکاری با روابط عمومی و پیج مسائل مربوط به اطلاع رسانی در مورد مناسبتهای عزاداری و جشن های مختلف و ...
 9. گرفتن شماره های مربوط به پذیرش بیماران به بیمارستانهای شیراز ( از جمله ستاد هدایت ، انکال اعزام ، کشیک اورژانس ، اتندینگ مربوطه به دفعات متعدد )
 10. برقراری ارتباط از طرف بیمارستانهای اطراف به این بیمارستان و پذیرش بیماران آنها (داراب ، جهرم ، گراش ، استهبان ، نیریز و ..) به سوپروایزور و اینترن اتفاقات
 11. گرفتن شماره های اتندینگ کشیک جهت پذیرش بیمار جهت سوپروایزور و اینترن مربوط و اطلاع رسانی به بیمارستانهایی که درخواست پذیرش دارند .
 12. هماهنگ کردن با پرسنل نقلیه در هر ساعت از شبانه روز جهت رفت و امد اتندینگ بصورت اورژانس و غیر اورژانس
 13. برقراری تماس بین کارکنان بیمارستان با (ام ، آر ، آی سنگ شکن ماموگرافی تراکم استخوان دیالیز بیمارستان شریعتی و آزمایشگاه و قسمتهای مختلف مدیریتی
 14. جوابدهی و ارتباط بین ارباب رجوع و درمانگاه حضرت ولی عصر (عج ) به تعداد بسیار زیاد
 15. گرفتن شماره موبایل و شماره خارج از شهر بر حسب دستور مسئولین جهت اطلاع به افرادی که نوبت نوار مغزیا اندوسکوپی یا نوار عصب دارند .
 16. گرفتن شماره موبایل برایofو انکالی پرسنل جهت بخشهای مختلف بیمارستان
 17. همکاری با تیمcprو هماهنگ کردن بصورت پیج و تلفنی با افراد ذیربط ( سوپروایزور اینترن بخش اینچارج بیهوشی)
 18. فراهم کردن دفتر راهنمای تلفن (شماره کلیه بیمارستانهای استان فارس ، اساتید ، پرسنل )و به روز نگه داشتن آن
 19. هماهنگی و اقدام برای رفع اشکالات خطوط تلفن که به بیرون از بیمارستان مربوط می شود
 20. هماهنگی با مرکز ستاد هدایت شهرستان فسا
 21. تنظیم برنامه کار تلفن خانه و تقسیم وظایف بین عوامل تحت سرپرستی و ارائه همکاری های لازم
 22. رعایت نزاکت و ادب و خودداری از استراق سمع