بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

مسئول وب سایت بیمارستان

مسئول وب سایت بیمارستان

 SITE ADMINISTRATOR 5.jpg

 نام ونام خانوادگی :     فائزه پیمانی 

تحصیلات                  :   لیسانس علوم اجتماعی 

 

 

 

 

 

سمت :

 

کارشناس روابط عمومی 

مسئول وب سایت