بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech 2

مسئول وب سایت بیمارستان

مسئول وب سایت بیمارستان

 SITE ADMINISTRATOR 5.jpg

 نام ونام خانوادگی :     مهندس مجتبی خالقی

تحصیلات                  :    فوق لیسانس برق- الکترونیک

 

 

 

 

 

سوابق کاری ( CV) :

 

کارشناس واحد منابع فیزیکی دانشگاه

مدیر فرهنگی دانشگاه

مسئول اداره قرآن وعترت دانشگاه

مسئول وب سایت بیمارستان