بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

مسئول وب سایت بیمارستان

مسئول وب سایت بیمارستان

مسئول وب سایت بیمارستان    نام ونام خانوادگی :     مهندس مجتبی خالقی تحصیلات                  :    فوق لیسانس برق- الکترونیک           سوابق کاری ( CV) :   کارشناس واحد منابع فیزیکی دانشگاه مدیر فرهنگی دانشگاه مسئول اداره قرآن وعترت دانشگاه مسئول وب سایت بیمارستان       ...