بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

مسئول واحد فناوری اطلاعات

IT  1.jpg

 

مسئول فناوری اطلاعات:

 

نام و نام خانوادگی: مهندس علی خاوری پور
سمت :

مسئول واحد فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتر

رییس بخش برنامه ریزی ستاد بحران

مسئول مرکز مخابرات بیمارستان

تحصیلات: مهندس کامپیوتر - سخت افزار
آدرس پست الکترونیکی :

شماره های تماس :

داخلی :

تلفن مستقیم :

26 - 2215011 

354

2216416