بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

مسئول واحد فناوری اطلاعات

IT  1.jpg

 

مسئول فناوری اطلاعات:

 

نام و نام خانوادگی: مهندس سجاد رجایی 
سمت :

مسئول واحد فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتر

 

 

تحصیلات: مهندس کامپیوتر - نرم افزار
آدرس پست الکترونیکی :  

شماره های تماس :

داخلی :

تلفن مستقیم :

26 - 53315011 

354

53316416