بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

مسئول واحد فناوری اطلاعات

واحد فناوري اطلاعات بيمارستان حضرت ولیعصر(عج) در سال 1389 شروع به فعاليت نموده و در اين مدت با تلاش شبانه روزي روند انجام كارها در بيمارستان را در بحث پذيرش بيمار از بدو ورود تا زمان ترخيص آن از حالت دستي به حالت مكانيزه مبدل نموده است .لازم به ذكر است كه در اين مدت واحدهاي اداري بيمارستان نيز علاوه بر واحدهاي درماني روند انجام كارهايشان به صورت مكانيزه درآمده و تمام اين زحمات در واحد فناوري اطلاعات به منظور هر چه بهتر سرويس دادن به بيماران محترم ، مراجعه كنندگان به مركز و كارمندان شاغل در اين بيمارستان انجام گرفته و هنوز نيز ادامه دارد .

 اين واحد شامل زير بخشهاي ذيل ميباشد که به دلیل کمبود نیروی انسانی کلیه امور توسط مسئول واحد فناوری اطلاعات انجام می شود :

  1. بخش سخت افزار
  2. بخش نرم افزار
  3. بخش شبكه
  4. بخش طراحي WEB 

معرفي اجمالي هر يك از زير بخشها و وظايف آنها در واحد فناوري اطلاعات :

  • بخش سخت افزار : در اين بخش كارهاي مختلفي در راستاي خريد ، تعمير و پشتيباني قطعات سخت افزاري ، سيستمهاي كامپيوتري و سرورهاي مستقر در اين بيمارستان انجام ميگردد .اين قسمت وظيفه نگهداري سخت افزار موجود ، نيازسنجي بيمارستان در راستاي سخت افزار هاي جديد ، آموزش نگهداري صحيح از سيستمها به پرسنل و بازديد دوره اي جهت بررسي سيستم هاي سخت افزاري مركز و گزارش به مسئول واحد را خواهد داشت .
  • بخش نرم افزار : در اين بخش پشتيباني از نرم افزار HIS بيمارستان و همچنين Data Base هاي مربوط به آن انجام ميگردد . كه اين پشتيباني ها شامل آموزش نرم افزار به پرسنل ، رفع ايرادات آنها در سيستم ، بررسي و در صورتانجام رفع باگ در نرم افزار و يا گزارش آن به شركت سازنده ، گرفتن Backup از اطلاعات ذخيره شده بر روي سرورهاي بيمارستان ، ساخت گزارش هاي مورد نياز پرسنل در سيستم ، تهيه فايلهاي مورد نياز واحدهاي ديگر كه در تعامل با بيمارستان و بيماران ميباشند ( مثل بيمه ها ) و ...همچنين پشتيباني از نرم افزار اداري مورد استفاده در اين مركز نيز همانند HIS به عهده اين واحد ميباشد .شايان ذكر است كه نرم افزار HIS مورد استفاده در اين مركز مربوط به شركت مهندسی تیراژه رایانه تهران ميباشد .
  • بخش شبكه : در اين بخش كارهاي مربوط به راه اندازي شبكه هاي داخلي بيمارستان و گسترش آنها، شبكه بيروني ( ارتباط با دانشگاه و مراكز ديگر و همچنين پشتيباني از شبكه موجود انجام ميشود .اين بخش همچنين وظيفه بررسي و برقراي امنيت شبكه را نيز بر عهده دارد . 
  • بخش طراحي :WEB اين بخش طراحي وب سايت بيمارستان را برعهده دارد . همچنين بروزرساني اطلاعات موجود در وب سايت بيمارستان نيز بر عهده اين بخش ميباشد .در اين بخش اطلاعات قبل از بارگذاري به اطلاع مسئولین بیمارستان ميرسد .