بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

امور مالی و حسابداری

حسابداری بیمارستان

حسابداری بیمارستان   رئیس حسابداری:                                                                                                                                        جوانمرد رضایی کارشناس ارشد حسابداری 18 سال سابقه کار      پرسنل امور مالی بیمارستان حضرت ولی ...

معرفی امین اموال

معرفی امین اموال نام و نام خانوادگی: وحید غلباش سمت : امین اموال بیمارستان   شرح وظایف امین  اموال:  تهیه و استخراج لیست اموال کلیه واحدهای تابعه ونگهداری در دفاتر مربوطه تهیه و نصب برچسب اموال بر روی اموال تحویلی به واحد ها تهیه کاردکس و صورت ...