بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech 2

امور مالی و حسابداری

حسابداری بیمارستان

حسابداری بیمارستان    پرسنل امور مالی بیمارستان حضرت ولی عصر  (عج): نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی سابقه فعالیت/سال تلفن تماس . داخلی وازاد Email اشکان نیک منش رئیس حسابداری کارشناس حسابداری 12 2214016- 376   محمدرضا ...

معرفی امین اموال

معرفی امین اموال نام و نام خانوادگی: وحید غلباش سمت : امین اموال بیمارستان   شرح وظایف امین  اموال:  تهیه و استخراج لیست اموال کلیه واحدهای تابعه ونگهداری در دفاتر مربوطه تهیه و نصب برچسب اموال بر روی اموال تحویلی به واحد ها تهیه کاردکس و صورت ...