بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

امور مالی و حسابداری

نام و نام خانوادگی: محسن رحمانیان
سمت : مسئول تدارکات بیمارستان