بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech 2

خدمات پرستاری

آموزش درون بخشی

آموزش درون بخشی آب مروارید آسم آنژیوگرافی بستن دهانه رحم سرطان خون

سوپروایزر آموزشی

سوپروایزر آموزشی نام و نام خانوادگی: رزیتا بخشی زاده سمت : سوپروایزر آموزشی بیمارستان تحصیلات: کارشناس پرستاری   شرح وظایف سوپروایزر آموزشی: سوپروايزر آموزشي پرستاري است که مسئوليت فعاليتهاي آموزشي مرکز بهداشتي- درماني و توانبخشي را بعهده ...

مدیر خدمات پرستاری

مدیر خدمات پرستاری  مدیر خدمات پرستاری: نام و نام خانوادگی: سمیه مرادی سمت : مدیر خدمات پرستاری بیمارستان