بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

خدمات پرستاری

آموزش درون بخشی

آموزش درون بخشی آب مروارید آسم آنژیوگرافی بستن دهانه رحم سرطان خون

سوپروایزر آموزشی

سوپروایزر آموزشی نام و نام خانوادگی: رزیتا بخشی زاده سمت : سوپروایزر آموزشی بیمارستان تحصیلات: کارشناس پرستاری   شرح وظایف سوپروایزر آموزشی: سوپروايزر آموزشي پرستاري است که مسئوليت فعاليتهاي آموزشي مرکز بهداشتي- درماني و توانبخشي را بعهده ...

مدیر خدمات پرستاری

مدیر خدمات پرستاری  مدیر خدمات پرستاری: نام و نام خانوادگی: سمیه مرادی سمت : مدیر خدمات پرستاری بیمارستان