بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech 2

معرفی حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی : دکتر مریم بهمنیار
سمت : معاون آموزشی بیمارستان
تحصیلات : فوق تخصص گوارش اطفال